Meat Pros - branża mięsna
     Od lat naszą działalnością jest branża mięsna, nasi pracownicy zajmują się ubojem i rozbiorem półtusz wieprzowych i wołowych. Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, która od początku swojej działalności ukierunkowana jest na zdobywanie rynków europejskich. Obecnie prowadzimy działalność na terenie Polski, Niemiec.
Pierwsze kroki Spółki "MEAT - PROS" ściśle związane były z Grupą Kapitałową "KOPEX" S.A. Od roku 2003 wspólnie zdobywaliśmy rynki niemieckie. Do dnia dzisiejszego większość naszych pracowników z branży mięsnej zatrudnionych jest na rynkach Europy Zachodniej.


     Od 2005 podjęliśmy współprace z jednymi z największych koncernów mięsnych w Niemczech, mianowicie B.C. Tönnies Fleisch GmbH,Eberswalder Fleisch GmbH, Bauerngut Bückeburg, A. MOksel AG., Firma Wolf GmbH, Fa. Franziska, Stolle GmbH, Fa. Suuter GmbH, Fa.Sutter GmbH, Fa. Willms Weiswasser GmbH. Wykonujemy dla wspomnianych firm kompleksowe usługi w zakresie uboju oraz rozbioru mięsa zarówno wołowego jak i wieprzowego, w etapie końcowym nasi pracownicy zajmują się również pakowanie wspomnianych przetworów mięsnych.

     W roku 2004 nawiązaliśmy współpracę z firmą "CONSTAR" S.A., Grupą "ANIMEX" S.A. w Starachowicach, oprócz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry zajęliśmy się również przyuczaniem nowozatrudnionych pracowników do pracy w branży mięsnej. Tam właśnie odbywali szkolenia z zakresu rozbioru mięsa i późniejszej obróbki. Niejednokrotnie osoby te po nabyciu odpowiedniego doświadczenia wyjeżdżały na kontrakty zagraniczne, gdzie szlifowali swój fach w firmach międzynarodowych.

     W 2010 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą PINI POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, gdzie nasi pracownicy zajmowali się ubojem oraz rozbiorem mięsa wieprzowego, obróbką poszczególnych jego elementów, a także utrzymaniem w czystości hal produkcyjnych jak również przygotowaniem go bezpośrednio do transportu.

     Na terenie Unii Europejskiej zatrudniamy wyłącznie wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, gdyż nasi zagraniczni kontrahenci bardzo rygorystyczne oceniają prace pod względem higieny, stosowania się do wymagań sanepidowskich, jakości produktów, efektywności oraz wydajności pracowników. Obsadzenie taśm rozbiorowych ma bowiem niesamowite znaczenie w branży przetwórstwa mięsnego, gdyż jest to rynek na którym należy być konkurencyjnym pod każdym względem. Jako firma stawiamy na ludzi, gdyż to oni tworzą jej wizerunek, w związku z czym kładziemy duży nacisk na kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie pracowników.

     W każdej firmie, także w MEAT-PROS, niezwykle istotne jest bezpieczeństwo pracy. Ma ono bezpośredni wpływ na atmosferę panującą wśród pracowników i ich satysfakcję z wykonywanych zadań. Poczucie bezpieczeństwa przekłada się też na efekty produkcyjne. W przeciwieństwie do typowych szkoleń BHP, nasze szkolenia zawsze są ciekawe i angażują naszych pracowników w sposób czynny oraz co najważniejsze zawsze wykonywane są terminowo. Wszyscy nasi pracownicy posiadają również aktualne badania sanitarno epidemiologiczne jak również badanie lekarskie dopuszczające do pracy na odpowiednim stanowisku. Szczegółowe przepisy dotyczące szkoleń BHP zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipiec 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860). Zgodnie z nim szkolenie BHP przeprowadzane jest według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk.